Steel

Center

Europe

je servisní středisko na zpracování oceli ve vlastnictví zahraničních společností

Japonské Sumitomo Corporation a španělské Bamesa

Výrobní možnosti

Podélné dělení svitků

Pruhy, svitky

Příčné dělení

plechy, obdélníkové nástřihy

Tvarové přístřihy a lisované díly

z nástřihového lisu

let na trhu

tun

O nás

Společnost Steel Center Europe, s.r.o. započala svoji výrobní činnost v roce 2004 poté, co byly instalovány první výrobní linky v závodě postaveném na zelené louce.

Ve firmě pracuje kolem 100 zaměstnanců převážně z regionu. Uplatnění zde nalézají zejména kandidáti s praxí ve strojírenské výrobě.

Snadná dostupnost je dána polohou u dálnice D1 a blízkou železniční tratí s vlečkou vedenou přímo do areálu, který se rozkládá na ploše 60.000m2. Podívejte se na mapu.

Steel Center Europe s.r.o.

Bezpečnost na prvním místě

Společnost Steel Center Europe opakovaně získala ocenění BEZPEČNÝ PODNIK. Ocenění pro firmy, které prosazují aktivní přístup v řízení oblasti BOZP, každoročně vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Osvědčení zároveň dokládá splnění požadavků norem ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007 na systém řízení BOZP ve společnosti.

Kvalita

Akreditovaná certifikace systému řízení kvality podle IATF 16949 splňuje požadavky kontroly týkající se kvality produktů i dodržení specifických požadavků zákazníků. Norma představuje nepřetržitý proces pomáhající vyhledávat a označovat ty oblasti, ve kterých je možné zlepšovat jak vlastní systém řízení, tak i procesy se k němu vztahující.

Životní prostředí

Společnost Steel Center Europe je certifikována dle normy ISO 14001:2015. Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů. Navíc definuje cíle v oblasti životního prostředí a zavádí opatření pro zlepšení výkonnosti formou zlepšování procesů v oblastech s významnou prioritou. Naše společnost se zavazuje jít nad rámec pouhého souladu s normou a aktivně vyhledává opatření snižující dopad naší činnosti na životní prostředí.

Prozákaznický přístup

Prvořadým cílem a úkolem všech zaměstnanců společnosti je dosahovat spokojenost zákazníků. Jako prostředek pro dosažení tohoto cíle byl vybudován systém managementu kvality. Zaměstnanci společnosti Steel Center Europe, s.r.o. si plně uvědomují, že spokojenost zákazníků je dosahována prostřednictvím kvality dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

let na trhu

tun

Napište náM

Osobní údaje dodavatelů, odběratelů a dalších smluvních partnerů společnosti Steel Center Europe, s.r.o. jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR). Podrobné informace o zpracování a souvisejících právech subjektů údajů k dispozici zde.

Pražská 1669; 396 01 Humpolec

+420 565 450 314

info@steelcentereurope.com